พื้นที่ค้าปลีก

เติมเต็มรูปแบบชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ

การใช้ชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและโครงการที่ดีมักมุ่งเน้นให้มีองค์ประกอบครบที่ส่วนเพื่อตอบบสนองการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ พื้นที่ค้าปลีกของไรมอน แลนด์สร้างขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและชุมชนที่สมบูรณ์ โดยมีการจัดหาตราสินค้าชั้นนำ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า บริการและสินค้าซึ่งตรงกับความต้องการของเจ้าของและผู้พักอาศัย เราจัดหาพื้นที่ให้เช่าที่หลากหลายทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว