พื้นที่สำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์

ความพร้อมที่เหนือระดับ ออกแบบอย่างสร้างสรรค์

โครงการเชิงพาณิชย์ของไรมอน แลนด์ มุ่งเน้นที่จะสรรหาสถานที่ตั้งเชิงพาณิชย์ที่เหนือชั้นพร้อมด้วยการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การออกแบบที่สร้างสรรค์ และคุณภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งทำให้ผู้เช่าได้รับความสะดวกสบายจากโซลูชั่นด้านสำนักงานที่คุ้มค่า ไรมอน แลนด์นำเสนอพื้นที่สำนักงานให้เช่าด้วยสัญญาที่มีระยะเวลาให้เลือกหลากหลาย