คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของเว็บไซต์ไรมอน แลนด์

ข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยไรมอน แลนด์และ/หรือบริษัทย่อยในเครือ  ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ เราจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องของความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ  ความเหมาะสมหรือความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล สินค้า บริการ หรือภาพพิมพ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ดังนั้น การที่คุณมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญหายหรือความเสียหายทั้งโดยทางอ้อมหรือสืบเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์นี้

คุณอาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของไรมอน แลนด์ เราไม่มีอำนาจควบคุมลักษณะ เนื้อหา และความพร้อมให้บริการของเว็บไซต์ดังกล่าว การรวมลิงค์ใดๆ ก็ตามไม่ได้หมายความว่าเป็นการแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นภายในลิงค์ดังกล่าว

ความมุ่งมั่นของเราคือการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยและดำเนินการได้อย่างราบลื่น อย่างไรก็ตาม ไรมอน แลนด์ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่นอกเหนือการควบคุมของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของไรมอน แลนด์

ไรมอน แลนด์มุ่งมั่นที่จะรับรองว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครอง หากเราขอข้อมูลจากคุณซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

ไรมอน แลนด์อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงหน้าเพจนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากร หรือข้อมูลการสำรวจ/การนำเสนอที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคุณและจัดหาบริการที่ดีมากขึ้นให้แก่คุณ  ในบางครั้ง เราอาจส่งอีเมลโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้แก่เรา  นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านการตลาด เราอาจติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสารหรือไปรษณีย์ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมตามความสนใจของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะรับรองว่าข้อมูลของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูล เราได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านทางออนไลน์

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ขออนุญาตให้ติดตั้งลงในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณยินยอม ไฟล์ดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้าไป และคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์จำนวนผู้ที่เข้าเว็บไซต์หรือให้คุณทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉพาะบางเว็บ คุกกี้ทำให้เว็บแอปพลิเคชั่นสามารถตอบสนองคุณในฐานะบุคคล ซึ่งเว็บแอปพลิเคชั่นนี้สามารถกำหนดการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้ ทั้งในส่วนที่ชอบและไม่ชอบโดยการรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของคุณ  เราใช้คุกกี้บันทึกจำนวนการเข้าเว็บไซต์เพื่อระบุว่าหน้าเว็บใดกำลังมีการใช้งานอยู่ ซึ่งจะช่วยให้เราในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เข้าหน้าเว็บและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น และจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไปจากระบบ  คุณสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการ  ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเต็มรูปแบบทั้งหมดได้

คุณอาจเลือกจำกัดการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการระบุว่าคุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง หรือหากคุณเคยตกลงกับทางเราก่อนหน้านี้ว่าให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรงได้ คุณอาจเปลี่ยนใจเมื่อใดก็ได้โดยการเขียนหรือส่งอีเมลมาหาเราที่ direct.marketing@raimonland.com

เราจะไม่จำหน่าย เผยแพร่ หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่เราได้รับอนุญาตจากคุณหรือต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฏหมาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นของบุคคลที่สามให้แก่คุณ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณในกรณีที่คุณแจ้งเราว่าคุณประสงค์ที่จะให้ดำเนินการดังกล่าว

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดๆ ที่เรานำเสนอให้คุณนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กรุณาส่งอีเมลแจ้งเราได้ที่ direct.marketing@raimonland.com  

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของมิวส์เย็นอากาศ (Mews Yen Akat)

ชื่อโครงการ: มิวส์เย็นอากาศ (Mews Yen Akat) สถานที่ตั้งโครงการ: ซอยเย็นอากาศ 2 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ เจ้าของโครงการ/เจ้าของที่ดิน/ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด  ชั้น22  อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียน: 2,300,000,000 บาท (ทุนที่ชำระแล้ว 1,737,500,000 บาท) กรรมการผู้มีอำนาจ: นางสาวนุช กัลยาวงศา และนายเจอร์ราร์ด ฮีลีย์ โฉนดที่ดินเลขที่: 31788, 31789, 31790 และอื่นๆ (ภายใต้การแบ่งย่อย) พื้นที่โครงการ: 1 ไร่ 2 งาน และ 89 ตารางวา สิทธิยึดหน่วง: ปัจจุบันที่ดินอยู่ภายใต้การจำนองของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ: กรกฏาคม 2015 ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จโดยประมาณ: ธันวาคม 2016  การโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต้องดำเนินการเมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินตามราคา ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและถูกต้องแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง  ข้อมูลที่ปรากฎในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.mews-yenakat.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของเดอะ ลอฟท์ เอกมัย (The Lofts Ekkamai)

โครงการ: เดอะ ลอฟท์ เอกมัย (The Lofts Ekkamai) ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ เริ่มต้นก่อสร้าง: มกราคม 2014 ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จโดยประมาณ: กันยายน 2016 โฉนดที่ดินเลขที่: 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 6833, 10304, 10305, 184478 และ 184479 พื้นที่โครงการ: 1 ไร่ 3 งาน 83 ตร.วา ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่: 324/2556 โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัยประกอบด้วยอาคาร 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพร้อมด้วยห้องชุดสำหรับที่พักอาศัยจำนวนทั้งหมด 263 ห้อง โครงการจะได้รับการจดทะเบียน และเจ้าของห้องชุดต้องเป็นผู้ขำระค่าใช้จ่ายรวมถึงภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจำนอง: ที่ดินและอาคารถูกจำนองกับ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ เอกมัย จำกัด  ชั้น22  อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท (ทุนที่ชำระแล้ว 5,000,000 บาท) กรรมการผู้มีอำนาจ: เจอร์ราร์ด ฮีลีย์ และ นุช กัลยาวงศา: หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่www.theloftsekkamai.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา (UNIXX South Pattaya) 

โครงการ: ยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา (UNIXX South Pattaya) ถนนประทุมนาค หนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เริ่มต้นก่อสร้าง: ธันวาคม 2012 ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จโดยประมาณ: ธันวาคม 2015 โฉนดที่ดินเลขที่: 2461, 28393 พื้นที่โครงการ: 7 ไร่ 0 งาน 16 ตร.วา ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่: 44/2555 โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัย/ธุรกิจเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยอาคาร 48 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพร้อมด้วยห้องชุดจำนวนทั้งหมด 1,209 ห้อง (1,207 ห้องสำหรับที่พักอาศัยและ 2 ห้องสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์) โครงการจะได้รับการจดทะเบียน และเจ้าของห้องชุดต้องเป็นผู้ขำระค่าใช้จ่ายรวมถึงภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจำนอง: ที่ดินและอาคารถูกจำนองกับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด  ชั้น22  อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 2,300,000,000 บาท (ทุนที่ชำระแล้ว 1,737,500,000 บาท)  กรรมการผู้มีอำนาจ: เจอร์ราร์ด ฮีลีย์ และ นุช กัลยาวงศา หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่www.unixxcondo.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของไซร์ วงศ์อมาตย์ (Zire Wongamat)

โครงการ: ไซร์ วงศ์อมาตย์ (Zire Wongamat) ซอยนาเกลือ 16-18 ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง จังหวัดชลบุรีโฉนดที่ดินเลขที่: 1502,127796,127797,127798 พื้นที่โครงการ: 5 ไร่ 3 งาน 70 ตร.วา ทะเบียนคอนโดมิเนียมเลขที่: 7/2557  โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัย/ธุรกิจเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยอาคาร 54 ชั้น อาคาร 37 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพร้อมด้วยห้องชุดจำนวนทั้งหมด 465 ห้อง (463 ห้องสำหรับที่พักอาศัยและ 1 ห้องสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์/สำนักงาน และ1 ห้องสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์/ร้านอาหาร) โครงการจะได้รับการจดทะเบียน และเจ้าของห้องชุดต้องเป็นผู้ขำระค่าใช้จ่ายรวมถึงภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจำนอง: ห้องชุดถูกจำนองกับ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นส์  จำกัด ชั้น 22  อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 500,000,000 บาท (ทุนที่ชำระแล้วเต็มจำนวน)  กรรมการผู้มีอำนาจ: เจอร์ราร์ด ฮีลีย์ และ นุช กัลยาวงศา หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.zirewongamat.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของ (185 Rajadamri)

โครงการ: 185 ถนนราชดำริ ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่: 3789, 4731, 13948, 13949, 3946 พื้นที่โครงการ: 4 ไร่ 1 งาน 62.9 ตร.วา ทะเบียนคอนโดมิเนียมเลขที่: 12/2556 โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัยประกอบด้วยอาคาร 35 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพร้อมด้วยห้องชุดจำนวนทั้งหมด 266 ห้อง (265 ห้องสำหรับที่พักอาศัยและ 1 ห้องสำหรับสำนักงาน) เจ้าของห้องชุดจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด การจำนอง: ห้องชุดถูกจำนองกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด ชั้น 22 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 4,558,280,156 บาท (ทุนที่ชำระแล้ว 3,575,424,125 บาท) กรรมการผู้มีอำนาจ: Lee Chye Cheng Adrian และ นุช กัลยาวงศา หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.185rajadamri.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของเดอะ ริเวอร์ (The River)

โครงการ: เดอะ ริเวอร์ (The River) ถนนเจริญนคร 13 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่: 1158, 4528 พื้นที่โครงการ: 12 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา ทะเบียนคอนโดมิเนียมเลขที่: 4/2555 โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัย/ธุรกิจเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยอาคาร 71 ชั้น อาคาร 42 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพร้อมด้วยห้องชุดจำนวนทั้งหมด 837 ห้อง (822 ห้องสำหรับที่พักอาศัยและ 15 ห้องสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์) เจ้าของห้องชุดจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด การจำนอง: ห้องชุดถูกจำนองกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ชั้น 22 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 1,200,000,000 บาท (ทุนที่ชำระแล้วเต็มจำนวน) กรรมการผู้มีอำนาจ: เจอร์ราร์ด ฮีลีย์ และ นุช กัลยาวงศา หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่www.theriverbangkok.com

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของนอร์ธพอยท์ (Northpoint)

โครงการ: นอร์ธพอยท์ (Northpoint) ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง จังหวัดชลบุรีโฉนดที่ดินเลขที่: 1236, 1389 พื้นที่โครงการ: 12 ไร่ 0 งาน 54 ตร.วา ทะเบียนคอนโดมิเนียมเลขที่: 21/2552 โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับที่พักอาศัย/ธุรกิจเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยอาคาร 54 ชั้น อาคาร 46 ชั้น และอาคารจอดรถ 5 ชั้น พร้อมด้วยห้องชุดจำนวนทั้งหมด 376 ห้อง  เจ้าของห้องชุดจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด การจำนอง: ห้องชุดไม่ได้ถูกจำนองกับ สถาบันทางการเงินใดๆ ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด ชั้น 22 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน: 4,558,280,156 บาท (ทุนที่ชำระแล้ว 3,575,424,125 บาท) กรรมการผู้มีอำนาจ: Lee Chye Cheng Adrian และ นุช กัลยาวงศา หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริง ข้อมูลในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม ความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพประกอบหรือภาพวาดเป็นไปเพื่อการอธิบายโครงการเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.northpointpattaya.com