ร่วมงานกับเรา

Developing
a Better
Career

ภาพรวม

ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ไรมอน แลนด์ได้ให้ข้อเสนอเรื่องนวัตกรรม ความรู้และบูรณภาพเนื่องจากวิสัยทัศน์ของบริษัทก็คือการให้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบวิสาหกรแก่พนักงาน ในขณะเดียวกันบริษัทก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเกินความคาดหวังข้อเสนอของเรา

ไรมอน แลนด์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมและชุดตอบแทนความก้าวหน้าแก่พนักงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของบริษัทยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราจะสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

  • หลักการ


  • วิสัยทัศน์ของเรา


  • ภารกิจของเรา


ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คุณมีคำถาม ข้อคิดเห็นหรือความคิดที่อยากจะแบ่งปันกับบริษัทไหม? ถ้าใช่ กรุณาบอกถึงสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ให้เราได้ทราบ

You can contact us in the following ways to tell us what's on your mind

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Rajanakarn Building, 19th Floor, 3 South Sathorn, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thaniland