คณะผู้บริหาร

 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • คุณวรุณ วรวณิชชา

  กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านตลาดทุนและตลาดการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโอบี เค เฮียน (สิงค์โปร์) หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเจเอส มาร์เก็ตส์ ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอฟจี ไพรเวท แบงค์ และรองประธานอาวุโส คุทซ์ ไพรเวท แบงกิ้ง

  นายวรุณ วรวณิชชา สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณเจราร์ด ฮีลลี่

  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

  คุณเจราร์ด ฮีลลี่ได้เข้าทำงานกับไรมอน แลนด์ในช่วงปลายปี 2545 พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและการก่อสร้าง โดยคุณฮีลลี่ใช้เวลากว่า 16 ปีจากประสบการณ์ที่มีในประเทศไทยและใช้เวลาการทำงานที่เหลือในสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลีย

  ก่อนหน้าที่จะมาทำงานกับไรมอน แลนด์ คุณฮีลลี่เคยทำงานในตำแหน่งพนักงานอาวุโส (Senior Associate) กับบริษัท วู้ดส์ บากอท (ประเทศไทย) จำกัดตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2545 ปัจจุบันคุณฮีลลี่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาโครงการของบริษัทรวมถึงในส่วนของการออกแบบและการก่อสร้าง

  คุณฮีลลี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและโปรแกรม CADD จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 • คุณวัลลภา พูลทรัพย์

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  คุณวัลลภา พูลทรัพย์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยได้เข้าทำงานกับไรมอน แลนด์ในปี 2554

  คุณวัลลภาเข้าทำงานที่บริษัทพร้อมประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลกว่า 10 ปีที่ได้มาจากการทำงานในองค์กรชั้นนำอย่าง Yum Restaurant International, Coca Cola, Chuo Seko และบริษัท Siam Winery Trading Plus

  คุณวัลลภาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • คุณเนียร์จา สัจเดว์

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  คุณเนียร์จา สัจเดว์ดูแลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบำรุงรักษาและการรับประกันอาคารสถานที่

  คุณเนียร์จามีประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดของประเทศไทยรวมถึงการเป็นกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ Savills ซึ่งคุณเนียร์จาได้ดูแลโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศและมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบลักซ์ชัวรี่ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้คุณเนียร์จาเคยทำงานที่ CBRE รวมถึงการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  คุณเนียร์จาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารของบริษัทไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานซึ่งมีส่วนอย่างมากในเรื่องของการคิดเชิงนวัตกรรม ความรู้และทักษะความชำนาญของบริษัท
 • คุณลี เช เต็ก ไลโอเนล

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังการลงทุนของบริษัท เจเอส อินเวสเมนท์ ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา

  นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง บริษัท เอสร่า โอลดิ้ง และ ซีเล็ค กรุ๊ป เขาได้รับการยอมรับในเรื่องงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้รับรางวัลเหรียญการบริการสาธารณะจากรัฐบาลสิงคโปร์ (Pingat Bakti Masyarakat - PBM) นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อีกด้วย

  เขายังเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขตเลือกตั้งบูนเลย์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกEXCO ของธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ - ศูนย์ผู้ประกอบการด้านการจัดการของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

  นายลี เช เต็ก ไลโอเนล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์

 • คุณลี เช เชง เอเดรียน

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จิท ซัน อินเวสเมนท์ จำกัด บริษัทลอยซ์ เอเนอจี จำกัด บริษัท ซีเล็ค กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ปิโตรเลียม จำกัด ในประเทศสิงคโปร์

  ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการบริหารการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นายลี เช เชง เอเดรียน สำเร็จการศึกษาบริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

 • คุณสถาพร อมรวรพักตร์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ เลขานุการบริษัท

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลขานุการบริษัทของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีด้านบัญชีและการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งตำแหน่งสำคัญทางด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท โทรีเซน และ และบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด

  นายสถาพร อมรวรพักตร์ สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลาง และผ่านการอบรม Director Certification Program รุ่น DCP 213/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • คุณวรุณ วรวณิชชา

  กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารเงินบริษัทและการควบรวมกิจการ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านตลาดทุนและตลาดการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโอบี เค เฮียน (สิงค์โปร์) หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเจเอส มาร์เก็ตส์ ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอฟจี ไพรเวท แบงค์ และรองประธานอาวุโส คุทซ์ ไพรเวท แบงกิ้ง

  นายวรุณ วรวณิชชา สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อก ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณเจราร์ด ฮีลลี่

  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

  คุณเจราร์ด ฮีลลี่ได้เข้าทำงานกับไรมอน แลนด์ในช่วงปลายปี 2545 พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและการก่อสร้าง โดยคุณฮีลลี่ใช้เวลากว่า 16 ปีจากประสบการณ์ที่มีในประเทศไทยและใช้เวลาการทำงานที่เหลือในสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลีย

  ก่อนหน้าที่จะมาทำงานกับไรมอน แลนด์ คุณฮีลลี่เคยทำงานในตำแหน่งพนักงานอาวุโส (Senior Associate) กับบริษัท วู้ดส์ บากอท (ประเทศไทย) จำกัดตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2545 ปัจจุบันคุณฮีลลี่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาโครงการของบริษัทรวมถึงในส่วนของการออกแบบและการก่อสร้าง

  คุณฮีลลี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและโปรแกรม CADD จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 • คุณวัลลภา พูลทรัพย์

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  คุณวัลลภา พูลทรัพย์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยได้เข้าทำงานกับไรมอน แลนด์ในปี 2554

  คุณวัลลภาเข้าทำงานที่บริษัทพร้อมประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลกว่า 10 ปีที่ได้มาจากการทำงานในองค์กรชั้นนำอย่าง Yum Restaurant International, Coca Cola, Chuo Seko และบริษัท Siam Winery Trading Plus

  คุณวัลลภาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • คุณเนียร์จา สัจเดว์

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  คุณเนียร์จา สัจเดว์ดูแลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบำรุงรักษาและการรับประกันอาคารสถานที่

  คุณเนียร์จามีประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดของประเทศไทยรวมถึงการเป็นกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ Savills ซึ่งคุณเนียร์จาได้ดูแลโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศและมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบลักซ์ชัวรี่ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้คุณเนียร์จาเคยทำงานที่ CBRE รวมถึงการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

  คุณเนียร์จาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย