ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่พักคนงาน

5 ตุลาคม 2557

ในฐานะผู้พัฒนาโครงการที่มีความรับผิดชอบ ไรมอน แลนด์จึงได้ให้สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนงานซึ่งทำงานอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างรวมถึงให้บริการด้านการศึกษาแก่ลูกหลานของคนงาน