ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

10 เมษายน 2558

ในปี 2558 ไรมอน แลนด์ได้เริ่มใช้นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อให้ช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากช่องทางที่มีอยู่เพื่อให้พนักงาน ซัพพลายเออร์หรือประชาชนทั่วไปมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือการโต้กลับ