ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

1 มิถุนายน 2556

ปี 2556 - ไรมอน แลนด์ได้บริจาคหนังสือกว่า 1,000 เล่มให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะส่งหนังสือไปให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ยากไร้ทั่วประเทศ