ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทุนการศึกษาไรมอน แลนด์

18 พฤศจิกายน 2557

ในปี 2557 ไรมอน แลนด์ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาไรมอน แลนด์ซึ่งเป็นทุนการศึกษารายปีแก่นักศึกษา 25 คนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย