ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้

11 สิงหาคม 2551

ในปี 2551 ไรมอน แลนด์ได้เริ่มความสัมพันธ์แบบระยะยาวกับมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (PATT) โดยการเป็นผู้สนับสนุนแผนกดูแลต้นไม้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งจะปลูกต้นไม้อ่อนเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนของบริษัท ทั้งนี้แผนกดูแลต้นไม้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่คนในพื้นที่และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงอายุ นับจากนั้นมาในแต่ละปี ไรมอน แลนด์ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับ PATT ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยการปลูกต้นไม้ขึ้นใหม่