ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

งานแสดงดอกไม้ที่โรงแรมปาร์คนายเลิศ

14 กันยายน 2550

ปี 2550 - ไรมอน แลนด์ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของงานแสดงดอกไม้ที่โรงแรมปาร์คนายเลิศซึ่งเงินที่ได้จากการจัดได้บริจาคให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย