ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ศูนย์เมอร์ซี่เพื่อมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

11 มิถุนายน 2550

ปี 2550 - ไรมอน แลนด์ได้ให้การสนับสนุนศูนย์เมอร์ซี่เพื่อมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงโจ ไมเออร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กชายหญิงที่ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยในกรุงเทพ