ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย

19 สิงหาคม 2552

ปี 2552 - ไรมอน แลนด์ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตัวเพื่อขจัดความยากจนและการไร้ที่อยู่อาศัยโดยการช่วยครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและพอจ่ายได้