ย้อนกลับ

กิจกรรมเพื่อสังคม

วงบางกอกซิมโฟนี่ออร์เคสตร้า

8 มกราคม 2558

ในปี 2558 ไรมอน แลนด์ได้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนหลักแบบระยะยาวของบางกอกซิมโฟนี่ออร์เคสตร้าซึ่งเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย